اخبار داغ داغ

خبر اول

به تمامی مشترکین قدیمی و جدید سایت ، مبلغ 10000 تومان اعتبار هدیه به رایگان اهدا گردید.

خبر دوم

قیمت آگهی های ستاره دار ( ویژه ) سایت به مدت محدودی به هر ستاره 1000 تومان کاهش یافته و در حال حاضر هر آگهی 5 ستاره فقط 5000 تومان قیمت دارد.

خبر سوم

بزودی بخش پرداخت آنلاین جهت سهولت افزایش اعتبار مشترکین محترم سایت راه اندازی خواهد شد.